Turne në fabrikë

Objekti i injektimit të plastikës:

Pasqyrë e dyqanit të injektimit të plastikës
Pasqyrë e dyqanit të injektimit të plastikës
Pasqyrë e dyqanit të injektimit të plastikës
Pasqyrë e dyqanit të injektimit të plastikës
Vegla plastike
Vegla plastike
Injeksion plastik 11 komplete
Injeksion plastik 11 komplete
Injeksion plastik 11 komplete
Injeksion plastik 11 komplete
Linja e montimit
Linja e montimit

Objekti dhe procesi i prodhimit:

Trajtimi i lëndëve të para
Trajtimi i lëndëve të para
Veshje me pluhur në shtëpi
Veshje me pluhur në shtëpi
Furra
Furra
Saldim TIG
Saldim TIG
Lustrim
Lustrim
Magazina
Magazina

Objekti dhe procesi i prodhimit:

Stampimi
Stampimi
Përkulje
Përkulje
Instalime elektrike
Instalime elektrike
Përpunimi me CNC
Përpunimi me CNC
Përpunimi me CNC
Përpunimi me CNC
Mulliri
Mulliri